Mgr. Bonny en de ‘systeemfout’

  • Helpdesk ‘Church Operating Systems‘
  • Aan Mgr. Johan Bonny
  • BETREFT: melding systeemfout 26/09/2023 (Terzake)

Geachte heer,

Wij hebben uw melding over ‘een systeemfout’ in de werking van uw organisatie goed ontvangen. Aangezien de melding zich vaker voordoet, mag u het systeem niet meer automatisch terug opstarten, maar moet u dit altijd te doen in ‘safe mode’ of – als de melding zich blijft herhalen, zoals hier het geval lijkt te zijn – in ‘recovery mode’. Dan krijgt u de optie om het besturingssysteem opnieuw te installeren. Volg hierbij volgend stappenplan:

  1. Activeer de functie ‘logboek bijhouden’ . Vink hierbij de optie ‘volledig’ aan. Op grond hiervan kunnen onze experts vaststellen waar het misloopt.
  2. Aangezien het om een ‘systeemfout’ lijkt te gaan, is hoogstwaarschijnlijk het verouderde church operating system de oorzaak van de foutmeldingen.
  3. Installeer dus zo snel mogelijk een ‘nieuw besturingssysteem’ dat wel past bij de missie van uw organisatie. Hiervoor zijn reeds diverse opties op de markt.

Indien u bovenstaande instructies niet opvolgt is de kans groot dat u geconfronteerd wordt met ‘the blue screen of death’, wat het definitieve einde zou betekenen van uw organisatie.

Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u

Dick Wursten (helpdesk ‘church operating systems’ vzw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *