De weg naar binnen

Autres - HORTUS CONCLUSUS DU PRIEURE DE VAUBOIN - Beaumont-sur-deme
GIFU-KŌEN (Japan)

Gedicht: De langste reis (Dag Hammarskjöld)

De langste reis
is de reis naar binnen.
Wie zijn lot gekozen heeft,
en de tocht begonnen is
op zoek naar zijn eigen grond
(is er een grond ?).
Hij leeft nog midden onder u
maar staat ook buiten het leven,
geïsoleerd in uw gevoel
zoals een ter dood veroordeelde
of zoals hij, wiens naderend afscheid
hem al van tevoren toewijdt
aan de uiteindelijke eenzaamheid van ieder mens.

Tussen u en hem is afstand,
onzekerheid —
respect.

Hij zelf zal u zien, 
almaar verder weg,
de lokroep van uw stemmen horen,
steeds zwakker.
The longest journey
Is the journey inwards.
Of him who has chosen his destiny,
Who has started upon his quest
For the ground of his being
(Is there a ground?).
He is still with you,
But without relation,
Isolated in your feeling
Like one condemned to death
Or one whom imminent farewell
Prematurely dedicates
To the loneliness which is the final lot of all.

Between you and him is distance,
Uncertainty —
Care.

He will see you withdrawing,
Further and further,
Hear your voices fainting,
Fainter and fainter.

(uit Merkstenen, 1964 (origineel is Zweeds: Vägmärken = Wegmarkeringen). De engelse vertaling is van Leif Sjöberg met een finishing touch van de dichter W. H. Auden – die verder gaat dan stilering.1 Auden schreef ook het voorwoord bij “Markings”)

Korte toelichting : Na het overlijden van Dag Hammarskjöld (1905-1961 – secretaris-generaal van de VN) werd een dagboek gevonden. Daaruit bleek – tot verbazing van velen – dat deze topdiplomaat er een rijk innnerlijk leven op nahield. De notities werden in 1963 door W.H. Auden gepubliceerd onder de titel: Markings. Zelf typeerde Hammarskjöld zijn notities (in een ongedateerde brief die bij het typoscript zat) als: ‘…een soort witboek over mijn onderhandelingen met mijzelf – en met God’. Dit gedicht dateert uit de tijd vlak voor hij het ambt van secretaris-generaal kreeg aanvaardde. Het dagboek schetst een mens, die de kracht om het vol te houden in zijn publieke functie (hij zag het als een ‘ambt’) put uit een diep innerlijk leven. Meer info

  1. Er is een alternatieve engelse vertaling in omloop van de hand van Bernhard Erling, met commentaar: A Reader’s Guide to Dag Hammarskjöld’s Waymarks
    ISBN 978-0-9602240-3-6