God in een notedop

  • God is een persoon in het verhaal dat de mens over zichzelf vertelt.
  • Alleen in die zin bestaat hij.
  • Het onderwerp van die laatste zin is zowel God als mens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *