Feestdagen…

Reactie op een artikel van Mark Elchardus (7/1/2017)

In de donkere Middeleeuwen waren er wel meer dan 100 vrije dagen, allemaal gekoppeld aan christelijke hoogdagen of heiligen. Even kort door de bocht: de reductie van de mens tot arbeidskracht heeft in de loop der eeuwen aan deze reeks vrije dagen gesnoept tot er bijna geen meer over zijn. Gelukkig zijn degenen die er nog resten nu per wet vastgelegd. Kwestie van te voorkomen dat het kapitalisme ook die dagen nog zou opeisen. Onderwijl zijn die feestdagen ook nog eens heerlijk geseculariseerd. Het zijn gewoon dagen dat iedereen ontslagen is van de plicht om te produceren, en de vrijheid krijgt om mens te zijn met elkaar, familiaal, met vrienden, of gewoon lekker niets doen. Houden zo, zou ik zeggen. En vooral niet opnieuw invullen met religie ! Dan worden het weer twistappels, en voor je het weet eist ‘de markt’ ze dan op.