Clément Marot

Wat de muzen gedaan hebben ten tijde van Renaissance & Reformatie is mijn ‘typical topic’ (mooi woord voor: stokpaardje). In 2009 promoveerde ik op de Franse hofdichter en psalmberijmer Clément Marot.

In 2010 verscheen hierover een boek van mijn hand: Clement Marot and Religion (uitgegeven bij Brill).

Geïnteresseerd? Lees hier een samenvatting of bezoek mijn aan hem gewijde Engelstalige website: www.clementmarot.com

Clément Marot (ca. 1540)