Maria Magdalena leest (Rogier van der Weyden)

een welsprekend fragment

Het prachtige schilderij van Rogier Van der Weyden in de header van dit weblogboek (The Magdalen Readingklik hier als u slechts een klein deel ziet) is eigenlijk een fragment van een groter (altaar)stuk. Van dat grote werkstuk zijn nog enkele (één zeker, het tweede betwijfelbaar) fragmenten over. We weten dat omdat er een tekening van het centrale luik bestaat (uit de 15de eeuw, een schets?). Hieronder ziet u een portret van een man (meestal geïdentificeerd als Jozef). Dit fragment sluit inderdaad perfect aan op het schilderij van de lezende Maria Magdalena.

(Oordeel zelf):

Hieronder de tekening die de reconstructie mogelijk maakt.

Het enige punt van vergelijking (overlap) met het schilderij is de mantel van de knielende man en zijn blote voet (rechts). Quasi exacte match met de linkerkant (rode gewaad en blote voet) op het schilderij van de lezende Magdalena. Er is ook nog een ander fragment (een vrouw, meestal geïdentificeerd als Catherina van Alexandrië), zij het dat deze verbinding niet zo overtuigend is als die van de mannenkop. Hieronder een hypothetische reconstructie van het verloren gegane geheel (met links het vrouwenhoofd.

Ik vind dat deel van de reconstructie minder overtuigend dan het rechtse deel. In de tekening suggereren slechts enkele lijnen dat er nog een knielende figuur zou kunnen zijn. Het is enkel via de vergelijking met andere schilderijen dat deze invulling (met zwaard: Vandaar Catherina) tot stand komt. Opvallend aan dit vrouwenhoofd zijn (ten positieve) de prachtige sieraden op haar kleed. (vgl. Arnolfini) en (ten negatieve) het gebrek aan diepte van het gezicht. Geschilderd door een leerling in het atelier?

bronnen:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *