Oratoria (muziek Ceuleers – tekst Wursten)

Drie muzikale bijbelvertellingen

Woorden gaan gemakkelijk het ene oor in, het andere uit. Muziek echter draagt een gevoel linea recta naar het hart. Dat is de kracht van muziek. Het is ‘de taal van de ziel’. Waarom zouden we dan niet gewoon eens een aantal sterke verhalen (om te beginnen uit de Joodse en christelijke traditie) laten vertellen door muzikanten? Daarom gaf Procant Willem Ceuleers in 2018 opdracht drie heel verschillende vertellingen uit Genesis op muziek te zetten,  in een muziekstijl die past bij de ruimte en het beschikbare instrumentarium. Ze zijn op dinsdagavonden in maart/april/mei 2019 uitgevoerd door speciaal voor de gelegenheid samengestelde muzikale ensembles. Telkens leidde Dick Wursten de oratoria in. Hieronder het overzicht. 

Een nieuwe cyclus van 5 was voorzien voor najaar 2019 en voorjaar 2020, maar toen kwam corona…. (slechts twee zijn er uitgevoerd: nr. 4 Carissimi : Jonas / nr. 5 Ceuleers: Jakob en Ezau


Oratorium 1, Genesis 21: Hagar en Ismael op de vlucht

dinsdag 5 maart 2019: 20u00
Christuskerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen
Solisten, continuo en orgel (muziek in 17de eeuwse stijl) – Klik hier voor meer info

Oratorium 2, Genesis 22: Het offer van Isaak

dinsdag 9 april 2019: 20u00
Damiaankerk, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (TPC)
Solisten, koor en barokorkest (muziek in stijl van Telemann, Bach) – Klik hier voor meer info

Oratorium 3, Genesis 24: Eliëzer op zoek naar een vrouw voor Isaak

dinsdag 7 mei 2019: 20u00
Kerk ‘De Brabantse Olijfberg’, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Solisten, Walckerorgel & instrumenten (Mendelssohn-achtig) – Klik hier voor meer info

De bijeenkomsten waren vrij toegankelijk. Een vrije bijdrage werd gevraagd.

Het Vlaams bijbelgenootschap heeft voor de gelegenheid de vertellingen gebundeld (met een korte inleiding) en gedrukt als ‘herinnering’, een uitgave voor ‘Bibliofielen’ dus.  De bijbel als historisch-cultureel erfgoed. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Stuur een mail naar dick@wursten.be